Equipo directivo

eugenia

Dirección:

Eugenia Moreno Vida

Profesora de Educación Física

Teléfono: 670 947 918

Jefatura de estudios:

Francisco Lorente García

Profesor de Lengua

Teléfono: 697 950 571

IMG_6257

Secretaría:

Purificación Manzano Vázquez

Profesora de Inglés

Teléfono: 677 904 330